خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
دهدشت

۰۱ آذر ۱۴۰۰
دهدشت - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ آبان ۱۴۰۰
دهدشت - تداوم تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۱۷ آبان ۱۴۰۰
دهدشت - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۶ آبان ۱۴۰۰
دهدشت - تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۹ آبان ۱۴۰۰
دهدشت - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۰۲ آبان ۱۴۰۰
دهدشت - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۲۹ مهر ۱۴۰۰
دهدشت - تداوم تعلیق نمادمعاملاتی ناشر به استناد ماده۱۹مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
ر دهدشت - تداوم تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۳۰ شهریور ۱۴۰۰
دهدشت - افشای جزییات زمین و ساختمان
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
دهدشت - تداوم تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۲۳ تیر ۱۴۰۰
دهدشت - تداوم تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۱۶ تیر ۱۴۰۰
دهدشت - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴ تیر ۱۴۰۰
دهدشت - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۲ تیر ۱۴۰۰
دهدشت - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
دهدشت - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۵ خرداد ۱۴۰۰
دهدشت - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
دهدشت - تداوم تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
دهدشت - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
دهدشت - تداوم تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ دهدشت - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – ثبت دادخواست ابطال افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰