خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
زقیام

۳۰ آبان ۱۴۰۰
‍ زقیام - افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ آبان ۱۴۰۰
‍ زقیام - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۲ آبان ۱۴۰۰
زقیام - افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۶ آبان ۱۴۰۰
زقیام - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۴ آبان ۱۴۰۰
زقیام - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت : کشت و دام قیام اصفهان عنوان موضوع افشاء: برگزاری مزایده – گروه ب موضوع مزایده: گاوداری صنعتی شیری (تعداد کل تقریبی ۱۱۵۰ راس تعداد ۵۸۰ راس مولد و تعداد۴۶۰ راس دوشا) باتولید روزانه حدود ۱۸ تن شیر خام در وسعتی به مساحت ۱۰ هکتاربه آدرس استان ایلام، شهرستان ایوان، کیلومتر ۳ جاده امامزاده عبداله، مراجعه و از محل گاوداری بازدید نمایند تاریخ برگزاری مزایده: ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ شرح فرآیند مزایده: متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده و دریافت اطلاعات بیشتر می توانند از تاریخ انتشار آگهی در ساعات اداری به آدرس اصفهان، جاده تهران، روبروی پلیس راه شاهین شهر-کاشان، کیلومتر ۹ جاده علویجه شرکت کشت و دام قیام اصفهان مراجعه و تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰پاکت حاوی فرم شرایط و پیشنهاد قیمت را تحویل امور اداری شرکت نموده و رسید آن را دریافت نمایند.میزان سپرده شرکت در مزایده ۵ درصد قیمت پایه معادل۲۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشدکه باید به حســاب شماره ۵۲۱۹۲۷۱۸۱ نزد بانک کشاورزی شــعبه شاهین شهر بنام این شــرکت واریز نموده و یا چک رمزدار بانکی و یا ضمانتنامه بانکی با عنوان “شرکت در مزایده” با اعتبار سه ماهه از بانکهای معتبر در وجه شرکت کشــت و دام قیام اصفهان صادر و اصل فیش یا چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی را در پاکت جداگانه، (پاکت الف شامل، فیش واریزی یا چک رمزدار و یا ضمانتنامه بانکی)(پاکت ب شامل: فرم پیشنهاد قیمت و فرم شرایط شرکت در مزایده) پس از تکمیل، تحویل امور اداری شرکت نموده و رسید آن را دریافت نمایند.مزایده راس ساعت ۱۴ بعدازظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱در محل دفتر شــرکت کشــت و دام قیام اصفهان به نشــانی اصفهان، جاده تهران، روبروی پلیس راه شاهین شهر-کاشان، کیلومتر ۹ جاده علویجه برگزار خواهد شد. مشاهده اطلاعیه دریافت اطلاعیه #زقیام #افشای_اطلاعات
۰۳ آبان ۱۴۰۰
زقیام - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۱ مهر ۱۴۰۰
زقیام - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۱۰ مهر ۱۴۰۰
زقیام - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰ مهر ۱۴۰۰
زقیام - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۸ مهر ۱۴۰۰
زقیام -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۴ مهر ۱۴۰۰
زقیام - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
زقیام - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
زقیام -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۶ مرداد ۱۴۰۰
زقیام - صدور مجوز افزایش سرمایه
۰۹ مرداد ۱۴۰۰
زقیام - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ مرداد ۱۴۰۰
زقیام - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۴ مرداد ۱۴۰۰
زقیام -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۹ تیر ۱۴۰۰
زقیام - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
زقیام -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
زقیام -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰