خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
سامان

۰۱ آذر ۱۴۰۰
سامان - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج برگزاری مزایده – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ آبان ۱۴۰۰
سامان - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج برگزاری مزایده – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۴ آبان ۱۴۰۰
سامان - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۴ آبان ۱۴۰۰
سامان - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – مجوز مشمولیت نهاد مالی شرکت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۱ آبان ۱۴۰۰
سامان - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۱۰ آبان ۱۴۰۰
سامان - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۸ مهر ۱۴۰۰
سامان - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۷ مهر ۱۴۰۰
سامان - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۷ مهر ۱۴۰۰
سامان - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۱ مهر ۱۴۰۰
سامان - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۰ مهر ۱۴۰۰
سامان - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۰ مهر ۱۴۰۰
سامان - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۹ شهریور ۱۴۰۰
سامان - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
سامان - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
سامان - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۹ مرداد ۱۴۰۰
سامان - زمانبندی پرداخت سود سامان دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۰۴ مرداد ۱۴۰۰
سامان - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۶ تیر ۱۴۰۰
سامان - مجوز بانک مرکزی جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ تیر ۱۴۰۰
سامان - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰ تیر ۱۴۰۰
سامان - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
سامان - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
سامان - افشای اطلاعات بااهمیت – (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
سامان - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
سامان - آگهی ثبت افزایش سرمایه