خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
سباقر

۰۲ آذر ۱۴۰۰
سباقر - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۰۴ آبان ۱۴۰۰
سباقر - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۳ آبان ۱۴۰۰
سباقر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۳ مهر ۱۴۰۰
سباقر - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۱۰ مهر ۱۴۰۰
سباقر - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۶ مهر ۱۴۰۰
سباقر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۸ تیر ۱۴۰۰
سباقر - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۳ تیر ۱۴۰۰
سباقر - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۲۳ تیر ۱۴۰۰
سباقر - زمانبندی پرداخت سود سباقر دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۲۱ تیر ۱۴۰۰
سباقر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹ تیر ۱۴۰۰
سباقر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
‍ سباقر - افشای اطلاعات بااهمیت – ( تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
‍ سباقر - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
سباقر - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
‍ سباقر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تسویه بخشی از اصل بدهی تسهیلات بانک ملی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
‍ سباقر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تسویه بخشی از اصل بدهی تسهیلات بانک ملی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ سباقر - افشای اطلاعات بااهمیت – ( سایر اطلاعات بااهمیت – پاسخ ابهامات مطروحه از سوی فرابورس ایران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ سباقر - افشای اطلاعات بااهمیت – ( سایر اطلاعات بااهمیت – پاسخ ابهامات مطروحه از سوی فرابورس ایران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
سباقر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – توقفات عملیاتی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
سباقر - افشای اطلاعات بااهمیت – (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
سباقر - افشای اطلاعات بااهمیت – (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر سباقر پیام ناظر دقاضی بازگشایی نمادهای معاملاتی (سباقر۱) و (دقاضی۱) به اطلاع…
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
‍ ‍ سباقر - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰