خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
سمتاز

۲۹ مهر ۱۴۰۰
سمتاز - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۱ مهر ۱۴۰۰
سمتاز - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
سمتاز - معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
سمتاز - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
سمتاز - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ مرداد ۱۴۰۰
سمتاز - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ مرداد ۱۴۰۰
سمتاز - زمانبندی پرداخت سود سمتاز دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۲۴ تیر ۱۴۰۰
سمتاز - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۲ تیر ۱۴۰۰
سمتاز - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۲ تیر ۱۴۰۰
سمتاز - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۲ تیر ۱۴۰۰
سمتاز - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
سمتاز - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر سمتاز پیام ناظر سجام بازگشایی مرتبه دوم نمادهای معاملاتی (سجام۱)، (سمتاز۱) ب…
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر سمتاز پیام ناظر سجام بازگشایی نمادهای معاملاتی (سجام۱)، (سمتاز۱) به اطلاع می…