خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
سنیر

۲۷ آبان ۱۴۰۰
سنیر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۵ آبان ۱۴۰۰
سنیر - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۸ آبان ۱۴۰۰
سنیر - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۷ آبان ۱۴۰۰
سنیر - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۶ آبان ۱۴۰۰
سنیر - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۵ آبان ۱۴۰۰
سنیر - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۲ آبان ۱۴۰۰
سنیر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) (شامل مقادیر برآوردی)
۰۵ آبان ۱۴۰۰
سنیر - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۴ آبان ۱۴۰۰
سنیر - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۱۴ مهر ۱۴۰۰
سنیر - صدور مجوز افزایش سرمایه
۰۷ مهر ۱۴۰۰
سنیر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
سنیر - درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
سنیر - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
سنیر -زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
سنیر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۷ مرداد ۱۴۰۰
سنیر - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
سنیر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۰۶ مرداد ۱۴۰۰
سنیر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۶ تیر ۱۴۰۰
سنیر - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
سنیر - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
سنیر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
سنیر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
سنیر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر سنیر پیام ناظر کدما حراج مجدد نمادهای معاملاتی(سنیر)،(کدما) به اطلاع می رسا…
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر جم پیام ناظر تایرا پیام ناظر سنیر پیام ناظر جمح بازگشایی نمادهای معاملاتی(سنیر)،(تایرا)،(جم)،(جمح) …
۱۷ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر جم پیام ناظر تایرا پیام ناظر سنیر پیام ناظر جمح بازگشایی نمادهای معاملاتی(سنیر)،(تایرا)،(جم)،(جمح) …
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ سنیر - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر سصفها پیام ناظر سنیر پیام ناظر سفار نمادهای معاملاتی(سصفها)،(سفار)،(سنیر)مشمول دستور العمل…
۱۰ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر سصفها پیام ناظر سنیر پیام ناظر سفار نمادهای معاملاتی(سصفها)،(سفار)،(سنیر)مشمول دستور العمل…
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
سنیر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰