خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
سکرد

۳۰ آبان ۱۴۰۰
سکرد - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۶ آبان ۱۴۰۰
سکرد - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۶ آبان ۱۴۰۰
سکرد - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۴ آبان ۱۴۰۰
سکرد - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱*
۱۶ آبان ۱۴۰۰
سکرد - گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳
۱۶ آبان ۱۴۰۰
سکرد - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۶ آبان ۱۴۰۰
سکرد - صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۲ آبان ۱۴۰۰
سکرد - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۱ آبان ۱۴۰۰
سکرد - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
۱۱ آبان ۱۴۰۰
سکرد - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۰ آبان ۱۴۰۰
سکرد - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
۰۸ آبان ۱۴۰۰
سکرد - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۰۶ آبان ۱۴۰۰
سکرد - افشای اطلاعات بااهمیت – (تعدیلات سنواتی – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۰۵ آبان ۱۴۰۰
سکرد - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۰ مهر ۱۴۰۰
سکرد - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۰۷ مهر ۱۴۰۰
سکرد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۶ مهر ۱۴۰۰
سکرد - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
سکرد - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
سکرد - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
سکرد - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۰۸ شهریور ۱۴۰۰
سکرد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۶ مرداد ۱۴۰۰
سکرد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۳ تیر ۱۴۰۰
سکرد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
سکرد - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۳ خرداد ۱۴۰۰
سکرد - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
سکرد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر سخوز پیام ناظر سهگمت پیام ناظر سشمال پیام ناظر ساروم پیام ناظر سکرد پیام ناظر سبجنو حراج مجدد نمادهای معاملاتی(سخوز)،(…
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر سخوز پیام ناظر ساروم پیام ناظر سکرد پیام ناظر سرود پیام ناظر ساراب پیام ناظر سبجنو بازگشایی نمادهای معاملاتی(سرود)،(سا…
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
سکرد - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
سکرد - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹