خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
شبریز

۲۹ آبان ۱۴۰۰
شبریز - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۲۹ آبان ۱۴۰۰
شبریز - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۱۹ آبان ۱۴۰۰
شبریز - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۱۹ آبان ۱۴۰۰
شبریز - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۸ آبان ۱۴۰۰
شبریز - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۱۸ آبان ۱۴۰۰
شبریز - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۸ آبان ۱۴۰۰
شبریز - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۶ آبان ۱۴۰۰
شبریز - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۶ آبان ۱۴۰۰
شبریز - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۱۵ آبان ۱۴۰۰
شبریز - اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۱۰ آبان ۱۴۰۰
شبریز - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۸ آبان ۱۴۰۰
شبریز - اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۰۵ آبان ۱۴۰۰
شبریز - ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۲۱ مهر ۱۴۰۰
شبریز - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴ مهر ۱۴۰۰
شبریز -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱ مهر ۱۴۰۰
شبریز - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۱ مهر ۱۴۰۰
شبریز - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
شبریز - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
شبریز - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
شبریز - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (آخرین اصلاحیه)
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
شبریز - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
شبریز - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
شبریز - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
شبریز - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
شبریز - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
شبریز - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۷ تیر ۱۴۰۰
شبریز - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۲۶ تیر ۱۴۰۰
شبریز - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) دلایل اصلاح:بسمه تعال با توجه به دریافت نرخ های سه ماهه چهارم ۱۳۹۹ مربوط به نفت خام دریافتی از شرکت ملی پالایش و پخش منضم به نامه معاونت وزارت نفت , EPS به قرار فرمهای ی اصلاح گردید .
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
شبریز - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
شبریز - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)