خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
شبهرن

۲۷ آبان ۱۴۰۰
شبهرن - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۲ آبان ۱۴۰۰
شبهرن - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۱ آبان ۱۴۰۰
شبهرن - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۴ مهر ۱۴۰۰
شبهرن - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۱۴ مهر ۱۴۰۰
شبهرن - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۲ مهر ۱۴۰۰
شبهرن -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۳ مهر ۱۴۰۰
شبهرن - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۳ مرداد ۱۴۰۰
شبهرن -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۸ تیر ۱۴۰۰
شبهرن - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۲۷ تیر ۱۴۰۰
شبهرن - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۲۶ تیر ۱۴۰۰
شبهرن - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۸ تیر ۱۴۰۰
شبهرن - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
شبهرن - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
شبهرن - زمانبندی پرداخت سود شبهرن دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
شبهرن - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ خرداد ۱۴۰۰
شبهرن - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
شبهرن -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر شبهرن پیام ناظر شوینده پیام ناظر ثبهساز حراج مجدد نمادهای معاملاتی (شوینده)،(شبهرن)،(ثبهسا…
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر شبهرن پیام ناظر شوینده بازگشایی نمادهای معاملاتی (شوینده)،(شبهرن) به اطلاع…
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
شبهرن - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
شبهرن -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
شبهرن - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وخارزم پیام ناظر وسینا پیام ناظر فولاد پیام ناظر خبهمن پیام ناظر شبهرن پیام ناظر امین توقف نمادهای معاملاتی (شبهرن)،(خ…
۱۴ اسفند ۱۳۹۹
شبهرن - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
شبهرن - صدور مجوز افزایش سرمایه
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
شبهرن - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۰۵ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ ‍ شبهرن -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰