خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
شستا

۰۲ آذر ۱۴۰۰
شستا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۰۱ آذر ۱۴۰۰
شستا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۱۰ آبان ۱۴۰۰
شستا - معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره
۰۳ آبان ۱۴۰۰
شستا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۸ مهر ۱۴۰۰
شستا - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱*
۲۷ مهر ۱۴۰۰
شستا - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۷ مهر ۱۴۰۰
شستا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۷ مهر ۱۴۰۰
شستا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۹ مهر ۱۴۰۰
شستا - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
۱۸ مهر ۱۴۰۰
شستا - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
۱۷ مهر ۱۴۰۰
شستا - افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه)
۱۷ مهر ۱۴۰۰
شستا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۷ مهر ۱۴۰۰
شستا - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
۰۷ مهر ۱۴۰۰
شستا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۴ مهر ۱۴۰۰
شستا - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۳ شهریور ۱۴۰۰
شستا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۲ شهریور ۱۴۰۰
شستا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
شستا - معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
شستا - معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
شستا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۴ تیر ۱۴۰۰
‍ شستا - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۱۳ تیر ۱۴۰۰
شستا - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۰۶ تیر ۱۴۰۰
شستا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تجدید ارزیابی دارائی ها (نتایج کارشناسی)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۰۳ تیر ۱۴۰۰
‍ شستا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ ‍ ‍ شستا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر وبملت پیام ناظر شستا پیام ناظر وپارس اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(شستا)،(وبملت…
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر وبملت پیام ناظر شستا پیام ناظر وپارس اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(شستا)،(وبملت…
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
شستا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر شستا پیام ناظر وخارزم بازگشایی نمادهای معاملاتی (شستا)،(وخارزم) به اطلاع م…
۰۵ فروردین ۱۴۰۰
شستا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)