خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
شپلی

۰۲ آذر ۱۴۰۰
شپلی - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۵ آبان ۱۴۰۰
شپلی -گزارش فعالیت تفصیلی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۴ آبان ۱۴۰۰
شپلی -گزارش فعالیت تفصیلی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۴ آبان ۱۴۰۰
شپلی - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۱۷ آبان ۱۴۰۰
شپلی - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۵ آبان ۱۴۰۰
‍ شپلی - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۱۰ آبان ۱۴۰۰
شپلی - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۰۸ آبان ۱۴۰۰
شپلی - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۰۶ آبان ۱۴۰۰
شپلی - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۰۶ آبان ۱۴۰۰
شپلی - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۰۴ آبان ۱۴۰۰
شپلی - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۸ مهر ۱۴۰۰
شپلی - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۲۶ مهر ۱۴۰۰
شپلی - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۲۴ مهر ۱۴۰۰
شپلی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۴ مهر ۱۴۰۰
شپلی - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اعلام میزان بخشودگی جرایم بانکی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۳ مهر ۱۴۰۰
شپلی - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۲۱ مهر ۱۴۰۰
شپلی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۷ مهر ۱۴۰۰
شپلی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴ مهر ۱۴۰۰
‍ شپلی - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۰۶ مهر ۱۴۰۰
شپلی - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۰۳ مهر ۱۴۰۰
شپلی - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
شپلی - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – راه اندازی ماشین ششم خط یارن پلی استر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
شپلی - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
ر شپلی - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۰۲ شهریور ۱۴۰۰
شپلی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۲ شهریور ۱۴۰۰
شپلی - شفاف سازی در خصوص خبر فروش سهام شرکت کنزاینوسمنت در بازار
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
شپلی - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
شپلی - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۹ مرداد ۱۴۰۰
شپلی - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۹ مرداد ۱۴۰۰
شپلی - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰