خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
شپنا

۰۲ آذر ۱۴۰۰
شپنا - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۲۷ آبان ۱۴۰۰
شپنا - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ آبان ۱۴۰۰
شپنا -خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ آبان ۱۴۰۰
شپنا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۵ آبان ۱۴۰۰
شپنا - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۰۸ آبان ۱۴۰۰
شپنا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۵ آبان ۱۴۰۰
شپنا - اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۰۴ آبان ۱۴۰۰
شپنا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۴ آبان ۱۴۰۰
شپنا - ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۰۲ آبان ۱۴۰۰
شپنا - ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۲۸ مهر ۱۴۰۰
شپنا - صدور مجوز افزایش سرمایه
۲۵ مهر ۱۴۰۰
شپنا - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۲۱ مهر ۱۴۰۰
شپنا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۸ مهر ۱۴۰۰
شپنا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴ مهر ۱۴۰۰
شپنا - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۱ مهر ۱۴۰۰
شپنا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – دستورالعمل نحوه محاسبه نفت خام ، میعانات گازی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۶ مهر ۱۴۰۰
شپنا - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۹ شهریور ۱۴۰۰
شپنا - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۶ مرداد ۱۴۰۰
‍ شپنا - شفاف سازی در خصوص شایعه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین
۲۹ تیر ۱۴۰۰
شپنا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۸ تیر ۱۴۰۰
شپنا - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷ تیر ۱۴۰۰
شپنا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷ تیر ۱۴۰۰
شپنا - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۰ خرداد ۱۴۰۰
شپنا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۳۰ خرداد ۱۴۰۰
شپنا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
شپنا - افشای اطلاعات بااهمیت – (تحصیل سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
شپنا - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج شرکت در مزایده – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر وبملت پیام ناظر فملی پیام ناظر شپنا اطلاعیه در خصوص عدم تایید بخشی از معاملات(فملی)،(وبملت)…
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر فملی پیام ناظر وپارس پیام ناظر شپنا اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(شپنا)،(فملی)،(…
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
شپنا - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت