خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
غدشت

۲۶ آبان ۱۴۰۰
غدشت - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰(اصلاحیه)
۱۷ آبان ۱۴۰۰
غدشت - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۰۶ آبان ۱۴۰۰
غدشت - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۳ آبان ۱۴۰۰
غدشت - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۹ مهر ۱۴۰۰
غدشت - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۹ مهر ۱۴۰۰
غدشت - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۸ مهر ۱۴۰۰
غدشت - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۷ مهر ۱۴۰۰
ر غدشت - تداوم تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۱۴ مهر ۱۴۰۰
غدشت - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۱ مهر ۱۴۰۰
غدشت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱ مهر ۱۴۰۰
غدشت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
ر غدشت - تداوم تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
غدشت - ادامه تعلیق نماد معاملاتی پیرو درخواست ناشر/ به منظور بررسی بیشتر اطلاعات ناشر
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
غدشت - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
غدشت - ادامه تعلیق نماد معاملاتی پیرو درخواست ناشر/ به منظور بررسی بیشتر اطلاعات ناشر
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
غدشت - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۰۹ مرداد ۱۴۰۰
غدشت - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۰ خرداد ۱۴۰۰
غدشت - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰ خرداد ۱۴۰۰
غدشت - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
غدشت -خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
غدشت - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
غدشت - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
غدشت - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۰ فروردین ۱۴۰۰
غدشت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰ فروردین ۱۴۰۰
غدشت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر مبین پیام ناظر غدشت بازگشایی نماد معاملاتی (غدشت)،(مبین) به اطلاع می رساند،…
۱۴ اسفند ۱۳۹۹
غدشت - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – جوابیه بانک در خصوص تسویه مانده بدهی تسهیلات ارزی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ غدشت -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰