خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
غصینو

۲۷ آبان ۱۴۰۰
غصینو - اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۲۵ آبان ۱۴۰۰
غصینو - ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۲۵ آبان ۱۴۰۰
غصینو - ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۲۴ آبان ۱۴۰۰
غصینو - ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۱۹ آبان ۱۴۰۰
غصینو -گزارش فعالیت تفصیلی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۸ آبان ۱۴۰۰
غصینو -گزارش فعالیت تفصیلی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۶ آبان ۱۴۰۰
غصینو - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صادراتی پر سوئیس)
۰۵ آبان ۱۴۰۰
غصینو - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
غصینو - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۴ مهر ۱۴۰۰
غصینو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۸ مهر ۱۴۰۰
غصینو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
غصینو - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
غصینو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
غصینو - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
غصینو - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
غصینو - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
غصینو - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۳ مرداد ۱۴۰۰
غصینو - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
غصینو - صدور مجوز افزایش سرمایه
۰۴ مرداد ۱۴۰۰
غصینو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۹ تیر ۱۴۰۰
غصینو - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
غصینو -افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (اصلاحیه)
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
‍ ‍ غصینو -افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۲ خرداد ۱۴۰۰
غصینو - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۲ خرداد ۱۴۰۰
غصینو - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
غصینو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
غصینو - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – خرید ۴۰ درصد از سهام شرکت آب معدنی رباط زاگرس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
غصینو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ غصینو - افشای اطلاعات بااهمیت – ( سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی سود هر سهم دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۹ بهمن ۱۳۹۹
« غصینو » ۹۴ میلیارد تومان سود کرد