خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
فارس

۰۸ آبان ۱۴۰۰
فارس - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۰۵ آبان ۱۴۰۰
فارس - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۳ آبان ۱۴۰۰
فارس - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۵ مهر ۱۴۰۰
فارس - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۵ مهر ۱۴۰۰
فارس - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۹ مهر ۱۴۰۰
فارس - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۹ مهر ۱۴۰۰
فارس - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۸ مهر ۱۴۰۰
فارس - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۸ مهر ۱۴۰۰
فارس -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱ مهر ۱۴۰۰
فارس - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
۱۰ مهر ۱۴۰۰
فارس - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت ره اوران فنون پتروشیمی)
۰۸ مهر ۱۴۰۰
فارس - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۷ مهر ۱۴۰۰
فارس - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۷ مهر ۱۴۰۰
فارس - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۰۷ مهر ۱۴۰۰
فارس - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
فارس - شفاف سازی در خصوص شایعه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
۰۹ تیر ۱۴۰۰
‍ فارس - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – ابلاغ مصوبه هیات مدیره انتشار اوراق اختیار تبعی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
‍ فارس -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ فارس -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
فارس - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر فارس اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات نماد معاملاتی(فارس) …
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر وبملت پیام ناظر فارس اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی ازمعاملات نمادهای معاملاتی(و…
۰۹ اسفند ۱۳۹۹
‍ ‍ ‍ ‍ فارس -صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۰۹ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر فارس اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(فارس) به اطلاع می رس…
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر شبندر پیام ناظر فارس اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات (فارس)،(شبندر) …
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر فارس اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات نماد معاملاتی(فارس) …