خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
فرابورس

۱۱ آبان ۱۴۰۰
فرابورس - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۹ آبان ۱۴۰۰
فرابورس - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۰۲ آبان ۱۴۰۰
فرابورس - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۲ آبان ۱۴۰۰
فرابورس - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۹ مهر ۱۴۰۰
فرابورس - درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
۱۹ مهر ۱۴۰۰
فرابورس -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴ مهر ۱۴۰۰
فرابورس - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۴ مهر ۱۴۰۰
فرابورس - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۰ شهریور ۱۴۰۰
فرابورس - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی سود هرسهم در سه سناریو- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
فرابورس - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۰۲ شهریور ۱۴۰۰
فرابورس - شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
۲۷ تیر ۱۴۰۰
فرابورس - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۷ تیر ۱۴۰۰
فرابورس - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۲ تیر ۱۴۰۰
فرابورس - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹ تیر ۱۴۰۰
فرابورس - صدور مجوز افزایش سرمایه
۱۷ تیر ۱۴۰۰
فرابورس - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۳ تیر ۱۴۰۰
فرابورس - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۰۸ تیر ۱۴۰۰
فرابورس - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۰۸ تیر ۱۴۰۰
فرابورس - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۳۰ خرداد ۱۴۰۰
فرابورس - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۰۸ خرداد ۱۴۰۰
فرابورس -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر فرابورس در خصوص تغییر دامنه نوسان قیمت سهام در بازارهای اول و دوم فرابور…
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر فرابورس در خصوص تغییر دامنه نوسان قیمت سهام در بازارهای اول و دوم فرابور…
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر فرابورس پیام ناظر معیار بازگشایی نماد معاملاتی (معیار۱) در تابلو زرد بازار پایه ف…
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر فرابورس بازگشایی برخی از نمادهای معاملاتی در تابلو نارنجی بازار پایه فر…
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر فرابورس پیام ناظر سنوین پیام ناظر لازما بازگشایی نمادهای (سنوین۱)،(لازما۱) در تابلو زرد باز…