خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
فروی

۳۰ آبان ۱۴۰۰
فروی - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۸ آبان ۱۴۰۰
فروی -گزارش فعالیت تفصیلی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۲ آبان ۱۴۰۰
فروی - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۰ آبان ۱۴۰۰
فروی - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۴ مهر ۱۴۰۰
فروی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۱ مهر ۱۴۰۰
فروی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۸ مهر ۱۴۰۰
فروی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۶ مهر ۱۴۰۰
فروی - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
فروی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۷ تیر ۱۴۰۰
فروی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۱ تیر ۱۴۰۰
فروی - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
فروی - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۱۰ خرداد ۱۴۰۰
فروی - افشای اطلاعات بااهمیت – ( سایر اطلاعات بااهمیت – خرید ۷۵۰۰ تن خاک روی متوسط عیار از طریق بورس کالا- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ خرداد ۱۴۰۰
فروی - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (اصلاحیه)
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ فروی - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ ‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت فروی (ذوب روی اصفهان) معرفی
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
فروی - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
فروی - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
فروی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
فروی -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۴ اسفند ۱۳۹۹
فروی - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
فروی - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
فروی - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
سود « فروی » هم جالب شد!