خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
فسرب

۲۷ آبان ۱۴۰۰
فسرب - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۴ آبان ۱۴۰۰
فسرب - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۵ آبان ۱۴۰۰
فسرب - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۰۶ آبان ۱۴۰۰
فسرب - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۲ آبان ۱۴۰۰
فسرب - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۰ مهر ۱۴۰۰
فسرب - صدور مجوز افزایش سرمایه
۱۹ مهر ۱۴۰۰
فسرب - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۱۱ مهر ۱۴۰۰
فسرب -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۶ مهر ۱۴۰۰
فسرب - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۴ شهریور ۱۴۰۰
فسرب -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۳ مرداد ۱۴۰۰
فسرب - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
فسرب -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۲ تیر ۱۴۰۰
فسرب - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۰۷ تیر ۱۴۰۰
فسرب - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
فسرب - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
فسرب - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
فسرب - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۱۲ خرداد ۱۴۰۰
فسرب - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
فسرب -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
فسرب -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
فسرب -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
‍ فسرب - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
فسرب -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
فسرب - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
فسرب -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
فسرب -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰