خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
فنوال

۲۲ آبان ۱۴۰۰
فنوال - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۱۶ آبان ۱۴۰۰
فنوال - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۰۵ آبان ۱۴۰۰
فنوال - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
فنوال - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۶ مهر ۱۴۰۰
فنوال - افشای اطلاعات بااهمیت – (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۹ مهر ۱۴۰۰
فنوال - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۱۲ مهر ۱۴۰۰
فنوال -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
فنوال - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۵ شهریور ۱۴۰۰
فنوال - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۵ شهریور ۱۴۰۰
فنوال - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۰۹ مرداد ۱۴۰۰
فنوال - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تضامین شرکت آلومینیوم پارس و رنک زیراکس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۹ تیر ۱۴۰۰
فنوال - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۸ تیر ۱۴۰۰
فنوال - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
۰۱ تیر ۱۴۰۰
فنوال - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
فنوال - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
‍ ‍ فنوال -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر فنوال وقفه معاملاتی نماد (فنوال۱) به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت …
۰۶ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ فنوال -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰