خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
فولاد

۱۱ آبان ۱۴۰۰
فولاد - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیشنهاد فروش سهام خزانه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۰ آبان ۱۴۰۰
فولاد - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۰ آبان ۱۴۰۰
فولاد - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیشنهاد فروش سهام خزانه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۹ مهر ۱۴۰۰
فولاد - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) (شامل مقادیر برآوردی)
۱۲ مهر ۱۴۰۰
فولاد - افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه)
۱۲ مهر ۱۴۰۰
فولاد - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۰ مهر ۱۴۰۰
فولاد - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۰ مهر ۱۴۰۰
فولاد - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۰۷ مهر ۱۴۰۰
فولاد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۶ شهریور ۱۴۰۰
فولاد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۳ مرداد ۱۴۰۰
فولاد - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷ مرداد ۱۴۰۰
فولاد - زمانبندی پرداخت سود فولاد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
فولاد - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۴ مرداد ۱۴۰۰
فولاد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۹ تیر ۱۴۰۰
فولاد - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۳ تیر ۱۴۰۰
فولاد - لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۹ تیر ۱۴۰۰
فولاد - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۱۶ تیر ۱۴۰۰
فولاد - زمانبندی پرداخت سود فولاد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۹ تیر ۱۴۰۰
فولاد - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۰۳ تیر ۱۴۰۰
فولاد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۲ تیر ۱۴۰۰
فولاد - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
فولاد - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر فولاد اطلاعیه در خصوص عدم تایید بخشی از معاملات(فولاد) به اطلاع می…
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
فولاد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر فولاد پیام ناظر فملی اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(فولاد)،(فملی) …
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
فولاد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وسینا پیام ناظر فولاد بازگشایی نمادهای معاملاتی (فولاد)،(وسینا) به اطلاع م…
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
فولاد - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
فولاد - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
فولاد - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده