خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
قپیرا

۲۵ آبان ۱۴۰۰
قپیرا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۲ آبان ۱۴۰۰
قپیرا - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۷ آبان ۱۴۰۰
قپیرا - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)
۱۱ آبان ۱۴۰۰
قپیرا - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۰ آبان ۱۴۰۰
قپیرا - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱*
۰۵ آبان ۱۴۰۰
قپیرا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۸ مهر ۱۴۰۰
قپیرا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۳ مهر ۱۴۰۰
قپیرا - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۰ تیر ۱۴۰۰
قپیرا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
قپیرا - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
قپیرا - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
قپیرا - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
قپیرا - صدور مجوز افزایش سرمایه
۱۰ فروردین ۱۴۰۰
قپیرا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
قپیرا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰