خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
قچار

۲۹ آبان ۱۴۰۰
قچار - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۶ آبان ۱۴۰۰
قچار - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰(اصلاحیه)
۱۲ آبان ۱۴۰۰
قچار - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۶ آبان ۱۴۰۰
قچار - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۰ مهر ۱۴۰۰
قچار - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۹ مهر ۱۴۰۰
قچار - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۲ مهر ۱۴۰۰
قچار - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – قرارداد تصفیه و تبدیل ۱۰۰۰۰تن شکرخام به شکر سفید- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۱ مهر ۱۴۰۰
قچار - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۱ مهر ۱۴۰۰
قچار - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
قچار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
قچار - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
قچار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۸ تیر ۱۴۰۰
قچار - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۶ تیر ۱۴۰۰
قچار - توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۲۴ تیر ۱۴۰۰
قچار - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۲۳ تیر ۱۴۰۰
قچار - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۱۹ تیر ۱۴۰۰
قچار - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷ تیر ۱۴۰۰
قچار - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ تیر ۱۴۰۰
قچار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
قچار - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
قچار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر قچار توقف نماد معاملاتی (قچار۱) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی ش…
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
قچار - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
قچار - صدور مجوز افزایش سرمایه
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
قچار - صدور مجوز افزایش سرمایه
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ قچار - افشای اطلاعات بااهمیت – ( سایر اطلاعات بااهمیت – تغییر درنرخ کارمزد تصفیه و تبدیل شکرخام به شکرسفید- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ فروردین ۱۴۰۰
قچار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ فروردین ۱۴۰۰
قچار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
قچار -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ قچار - افشای اطلاعات بااهمیت – ( سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی سود هر سهم سال مالی جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰