خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
همراه

۱۶ آبان ۱۴۰۰
همراه - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کسب و کارهای نوپای حرکت اول)
۱۶ آبان ۱۴۰۰
همراه - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت نقش اول کیفیت)
۱۲ آبان ۱۴۰۰
همراه - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۹ آبان ۱۴۰۰
همراه - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۷ مهر ۱۴۰۰
همراه - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۴ مهر ۱۴۰۰
همراه - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۱۰ مهر ۱۴۰۰
همراه -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
همراه -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
همراه -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۸ تیر ۱۴۰۰
همراه - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
همراه -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
همراه -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت همراه (ارتباطات سیار ایران) معرفی
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ همراه - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
همراه - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
همراه - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
همراه - اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
همراه -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
همراه - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
همراه - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
همراه -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
قرارداد « لکما » با « همراه » به کجا رسید