خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
وتوسم

۰۸ آبان ۱۴۰۰
وتوسم - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
وتوسم - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۹ مهر ۱۴۰۰
وتوسم - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – واگذاری تعداد۱۶۶.۸۶۴.۶۱۳سهم وبانک- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۷ مهر ۱۴۰۰
وتوسم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
وتوسم - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
وتوسم - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
وتوسم - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
وتوسم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۳ تیر ۱۴۰۰
‍ ‍ وتوسم -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر وتوسم پیام ناظر سکرما پیام ناظر حتاید بازگشایی نمادهای معاملاتی(وتوسم)،(حتاید)،(سکرما) …
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
‍ وتوسم - افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ وتوسم - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
وتوسم - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وتوسم پیام ناظر ولیز پیام ناظر ختورح پیام ناظر کاذرح حراج مجدد نمادهای معاملاتی (ولیز)،(وتوسم)،(ختور…
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
وتوسم - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وتوسم پیام ناظر ولپارس بازگشایی نمادهای معاملاتی(وتوسم)،(ولپارس) به اطلاع …
۱۴ اسفند ۱۳۹۹
: ‍ #ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۲۲ ریال سود محقق کرده است شرکت در این دوره افزایش سرمایه ۸۵٪ را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۲۳۹٪ رشد داشته ولی سود… وتوسم - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر حفاری پیام ناظر وتوسم پیام ناظر وتوس پیام ناظر ولپارس توقف نمادهای معاملاتی (وتوس)،(حفاری)، (وتوسم)،(…
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
وتوسم - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰