خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
وتوس

۲۴ آبان ۱۴۰۰
وتوس - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
۲۲ آبان ۱۴۰۰
وتوس - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
۱۷ آبان ۱۴۰۰
وتوس - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۱۱ آبان ۱۴۰۰
وتوس - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۰۸ آبان ۱۴۰۰
وتوس - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۰۵ آبان ۱۴۰۰
وتوس - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۵ آبان ۱۴۰۰
وتوس - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۲۷ مهر ۱۴۰۰
وتوس - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۶ مهر ۱۴۰۰
وتوس - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
امروز در اتاق معاملات آنلاین به بررسی: #شاخص_کل و مقایسه آن با چارت شماتیک هایکوف (accumulation schematic Wyckoff event and phases)، بررسی چارت قیمتی #دلار، و بررسی سفر مدیرکل آژانس اتمی پیش از نشست شورای حکام پرداختیم. همچنین امروز به درخواست دوستان به مدت ۴۰ دقیقه آموزش در مورد اصلاح قیمتی_زمانی داشتیم. ماحصل صحبت ها: کماکان نظر به اصلاح شاخص کل از جنس زمان و اندکی استراحت داریم. از طرف دیگر با بررسی شاخص کل هم وزن به این نتیجه رسیدیم که در کوتاه مدت تک نمادها و نمادهای کوچک گوی سبقت را از بزرگان خواهند ربود. از این رو به دوستان حاضر در اتاق معاملات تا بازگشت تعادل به بازار توصیه به صبر داشتیم. امروز در اتاق معاملات آنلاین به بررسی نماد های زیر پرداختیم: از گروه دارویی: #دیران #ددام از گروه پالایش: #شتران از گروه خودرو: #خنصیر از گروه لوازم خانگی: #مادیرا از گروه حمل و نقل: #حرهشا از گروه انبوه سازی: #وتوس از گروه فلزات اساسی: #فمراد جهت عضویت در اتاق معاملات نام و نام خانوادگی شماره همراه کد ملی به آیدی @dpbroker ارسال نمایید… ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ @bourse_bushehr
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
وتوس - ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
وتوس - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
وتوس - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
وتوس - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۱ تیر ۱۴۰۰
وتوس - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۱ تیر ۱۴۰۰
وتوس - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۲۰ تیر ۱۴۰۰
وتوس - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
وتوس - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) (اصلاحیه)
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
وتوس - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
وتوس - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وتوس بازگشایی نماد معاملاتی (وتوس) به اطلاع می رساند،نماد معاملات…
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وتوس بازگشایی نماد معاملاتی (وتوس) به اطلاع می رساند،نماد معاملات…
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
وتوس - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
وتوس - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر حفاری پیام ناظر وتوسم پیام ناظر وتوس پیام ناظر ولپارس توقف نمادهای معاملاتی (وتوس)،(حفاری)، (وتوسم)،(…
۰۹ اسفند ۱۳۹۹
وتوس - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
وتوس - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (اصلاحیه)
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
وتوس - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده