خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
وسکاب

۰۳ آبان ۱۴۰۰
وسکاب - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۲ آبان ۱۴۰۰
وسکاب - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۷ مهر ۱۴۰۰
وسکاب -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
وسکاب - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۹ شهریور ۱۴۰۰
وسکاب - افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
وسکاب - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۶ مرداد ۱۴۰۰
وسکاب - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
وسکاب - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییرات اساسی در قراردادهای مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۷ تیر ۱۴۰۰
وسکاب - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۰۸ تیر ۱۴۰۰
‍ ‍ ‍ وسکاب -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
وسکاب - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۹ خرداد ۱۴۰۰
وسکاب - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۹ خرداد ۱۴۰۰
وسکاب - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر وسکاب بازگشایی نماد معاملاتی(وسکاب) به اطلاع می رساند،نماد معامل…
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
وسکاب - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ ‍ ‍ ‍ وسکاب -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
وسکاب - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
وسکاب - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وسکاب پیام ناظر دفارا بازگشایی نمادهای معاملاتی(دفارا)،(وسکاب) به اطلاع می…
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وسکاب پیام ناظر دفارا بازگشایی نمادهای معاملاتی(دفارا)،(وسکاب) به اطلاع می…
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
‍ وسکاب -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
وسکاب - زمانبندی پرداخت سود وسکاب دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰*
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
وسکاب - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
وسکاب - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر وسکاب پیام ناظر وآذر توقف نمادهای معاملاتی (وآذر)،(وسکاب) به اطلاع می رساند…
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
وسکاب - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
وسکاب - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر وسکاب بازگشایی نماد معاملاتی (وسکاب) به اطلاع می رساند، نماد معام…
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ وسکاب - افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰