خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
وشمال

۲۳ خرداد ۱۴۰۰
وشمال - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۱۸ خرداد ۱۴۰۰
وشمال - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
وشمال - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
وشمال - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده -نوبت دوم (به پیوست)
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
وشمال - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
وشمال - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
وشمال - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – درخواست تصفیه قرارداد مشارکت ۱۰۸۵- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
وشمال - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – درخواست تصفیه قرارداد مشارکت ۱۰۸۵- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰