خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
ولراز

۲۴ آبان ۱۴۰۰
ولراز - درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
۲۹ مهر ۱۴۰۰
ولراز - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۱ مهر ۱۴۰۰
ولراز - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
ولراز - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰