خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
ویسا

۱۶ آبان ۱۴۰۰
ویسا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۱۱ آبان ۱۴۰۰
ویسا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
ویسا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۸ مهر ۱۴۰۰
ویسا - شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
۱۴ مهر ۱۴۰۰
ویسا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱ مهر ۱۴۰۰
ویسا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – آگهی تاسیس شرکت توسعه سرمایه و انرژی نیک ایساتیس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
ویسا - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
ر ویسا - تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۰۹ شهریور ۱۴۰۰
ویسا - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۰۴ شهریور ۱۴۰۰
ویسا - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۴ شهریور ۱۴۰۰
ویسا - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
ویسا - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۲۷ تیر ۱۴۰۰
ویسا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰