خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پارسان

۱۰ آبان ۱۴۰۰
پارسان - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۴ آبان ۱۴۰۰
پارسان - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۷ مهر ۱۴۰۰
پارسان - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه نفت و گاز آریا)
۱۸ مهر ۱۴۰۰
پارسان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱ مهر ۱۴۰۰
پارسان - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
پارسان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پارسان - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
پارسان - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر پارسان پیام ناظر شخارک اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی ازمعاملات نمادهای معاملاتی…
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ ‍ پارسان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
‍ ‍ ‍ ‍ ‍ پارسان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
پارسان - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
پارسان - معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
‍ ‍ پارسان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر خساپا پیام ناظر شپدیس پیام ناظر پارسان اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(خساپا)،(شپ…
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر خساپا پیام ناظر شپدیس پیام ناظر پارسان اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(خساپا)،(شپ…
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
پارسیان - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
پارسیان - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ بهمن ۱۳۹۹
‍ پارسان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۶ دی ۱۳۹۹
پارسان - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱