خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پاکشو

۳۰ آبان ۱۴۰۰
پاکشو - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تحصیل سهام شرکت تحقیقاتی آرین گستر (سهامی خاص )- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ آبان ۱۴۰۰
پاکشو - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پذیرش سهام شرکت پدیده شیمی جم در بازار فرابورس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ آبان ۱۴۰۰
پاکشو - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – انتشار اوراق اختیار فروش تبعی(بیمه سهام)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۴ آبان ۱۴۰۰
پاکشو - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۴ آبان ۱۴۰۰
پاکشو - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۱ آبان ۱۴۰۰
پاکشو - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۲ آبان ۱۴۰۰
پاکشو - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۴ مهر ۱۴۰۰
پاکشو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۱ مهر ۱۴۰۰
پاکشو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۹ مهر ۱۴۰۰
پاکشو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۲ مهر ۱۴۰۰
پاکشو - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
پاکشو - افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
پاکشو - افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۶ مرداد ۱۴۰۰
پاکشو - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
پاکشو - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۲ مرداد ۱۴۰۰
پاکشو - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۲۲ تیر ۱۴۰۰
پاکشو - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰ تیر ۱۴۰۰
پاکشو - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
پاکشو - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
پاکشو -بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
‍ پاکشو - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
‍ ‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت پاکشو ( گروه صنعتی پاکشو ) معرفی
۳۰ خرداد ۱۴۰۰
پاکشو - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
پاکشو - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۶ خرداد ۱۴۰۰
پاکشو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پاکشو -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر خمحرکه پیام ناظر غبشهر پیام ناظر سهرمز پیام ناظر پاکشو پیام ناظر لابسا حراج مجدد نمادهای معاملاتی(سهرمز)،(لا…
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر خمحرکه پیام ناظر غبشهر پیام ناظر سهرمز پیام ناظر پاکشو پیام ناظر لابسا حراج مجدد نمادهای معاملاتی(سهرمز)،(لا…
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر پاکشو پیام ناظر دسبحان بازگشایی نمادهای معاملاتی (پاکشو)،(دسبحان) به اطلاع…
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
پاکشو - آگهی ثبت افزایش سرمایه