خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پکرمان

۲۶ آبان ۱۴۰۰
پکرمان - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰ آبان ۱۴۰۰
پکرمان - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۷ مهر ۱۴۰۰
پکرمان -گزارش فعالیت تفصیلی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۷ مهر ۱۴۰۰
پکرمان - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۱۲ مهر ۱۴۰۰
پکرمان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۲ مهر ۱۴۰۰
پکرمان - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
پکرمان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
پکرمان - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
پکرمان - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
پکرمان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۸ تیر ۱۴۰۰
پکرمان - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۷ تیر ۱۴۰۰
پکرمان - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
پکرمان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت پکرمان (گروه‌ صنعتی‌ بارز) معرفی
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ پکرمان - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پکرمان - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
پکرمان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
پکرمان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ اسفند ۱۳۹۹
پکرمان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ پکرمان - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۶ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ ‍ ‍ ‍ پکرمان -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰