خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پکویر

۲۶ آبان ۱۴۰۰
پکویر - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
۱۱ آبان ۱۴۰۰
پکویر - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۸ آبان ۱۴۰۰
پکویر - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰۸ آبان ۱۴۰۰
پکویر - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۲۹ مهر ۱۴۰۰
پکویر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۹ مهر ۱۴۰۰
پکویر - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۶ مهر ۱۴۰۰
پکویر - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۷ مهر ۱۴۰۰
پکویر - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۱۲ مهر ۱۴۰۰
پکویر - صدور مجوز افزایش سرمایه
۰۷ مهر ۱۴۰۰
پکویر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
پکویر - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
پکویر - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
پکویر - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۲۳ مرداد ۱۴۰۰
پکویر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
پکویر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر خساپا پیام ناظر وتجارت پیام ناظر پکویر اطلاعیه در خصوص عدم تایید بخشی از معاملات(پکویر)،(و…
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
پکویر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
پکویر - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
پکویر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
پکویر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وآذر پیام ناظر پکویر پیام ناظر ختورح پیام ناظر ثبهساز پیام ناظر شگلح حراج مجدد نمادهای معاملاتی (ثبهساز)،(پکو…
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وآذر پیام ناظر پکویر بازگشایی نمادهای معاملاتی(پکویر)،(وآذر) به اطلاع می ر…
۱۱ اسفند ۱۳۹۹
پکویر - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۱ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر دالبر پیام ناظر شفارس پیام ناظر پکویر توقف نمادهای معاملاتی (شفارس)،(دالبر)،(پکویر) …
۰۲ اسفند ۱۳۹۹
پکویر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
پکویر - زمانبندی پرداخت سود پکویر دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
پکویر - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
پکویر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰