خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
پیزد

۰۱ آذر ۱۴۰۰
پیزد - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۶ آبان ۱۴۰۰
پیزد - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۱۲ آبان ۱۴۰۰
پیزد - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۰ آبان ۱۴۰۰
پیزد - تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۸ آبان ۱۴۰۰
پیزد - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۳ آبان ۱۴۰۰
پیزد - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۶ مهر ۱۴۰۰
پیزد - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۷ مهر ۱۴۰۰
پیزد - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۱۱ مهر ۱۴۰۰
پیزد - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۸ مهر ۱۴۰۰
پیزد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
پیزد - شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
پیزد - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
پیزد - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
پیزد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
پیزد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۶ مرداد ۱۴۰۰
پیزد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۱ تیر ۱۴۰۰
پیزد - توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۲۵ خرداد ۱۴۰۰
پیزد - زمانبندی پرداخت سود پیزد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰*
۲۵ خرداد ۱۴۰۰
پیزد - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاحیه)
۲۵ خرداد ۱۴۰۰
خنصیر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
‍ پیزد - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تبدیل تسهیلات ارزی به تسهیلات ریالی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۷ اسفند ۱۳۹۹
پیزد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
پیزد - افشای اطلاعات بااهمیت – (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
پیزد - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹