خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
چافست

۰۸ آبان ۱۴۰۰
چافست - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۲ مهر ۱۴۰۰
چافست - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
۱۲ مهر ۱۴۰۰
چافست - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۲ مهر ۱۴۰۰
چافست - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۲ مهر ۱۴۰۰
چافست - افشای جزییات زمین و ساختمان (اصلاحیه)
۰۸ مهر ۱۴۰۰
چافست -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
چافست -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
چافست - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۰۵ تیر ۱۴۰۰
چافست -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲۰ خرداد ۱۴۰۰
چافست - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش سرمایه و طرح توجیهی پروژه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۳ خرداد ۱۴۰۰
چافست - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
چافست - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
چافست -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
چافست - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
چافست - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۰۵ فروردین ۱۴۰۰
چافست -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ فروردین ۱۴۰۰
چافست -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
چافست -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر جم پیام ناظر آپ پیام ناظر کحافظ پیام ناظر چافست پیام ناظر کاوه پیام ناظر شیراز بازگشایی نمادهای معاملاتی (چافست)،(کحاف…
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
چافست - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۵ بهمن ۱۳۹۹
چافست - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ @