خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
چکاپا

۱۱ آبان ۱۴۰۰
چکاپا - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
۰۶ آبان ۱۴۰۰
چکاپا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۷ مهر ۱۴۰۰
چکاپا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۴ مهر ۱۴۰۰
چکاپا - افشای جزییات زمین و ساختمان
۰۳ مهر ۱۴۰۰
چکاپا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
چکاپا - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
چکاپا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۰۳ تیر ۱۴۰۰
چکاپا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۲ خرداد ۱۴۰۰
چکاپا - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
چکاپا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۶ فروردین ۱۴۰۰
چکاپا - معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
چکاپا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ فروردین ۱۴۰۰
پیام ناظر چکاپا بازگشایی نماد معاملاتی(چکاپا) به اطلاع می رساند،نماد معامل…
۰۷ فروردین ۱۴۰۰
چکاپا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر چکاپا پیام ناظر فاراک پیام ناظر دیران پیام ناظر امید توقف نمادهای معاملاتی (فاراک)،(چکاپا)،(امید)،(د…
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
چکاپا - زمانبندی پرداخت سود چکاپا دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
چکاپا - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
‍ ‍ چکاپا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۳ بهمن ۱۳۹۹
چکاپا - شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۰۶ بهمن ۱۳۹۹
‍ چکاپا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰