خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
کالا

۲۴ آبان ۱۴۰۰
کالا - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
۱۵ آبان ۱۴۰۰
کالا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – انتقال سهم از نهادهای مالی و فعالان به سایراشخاص- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت : بورس کالای ایران عنوان موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت – انتقال سهم از نهادهای مالی و فعالان به سایراشخاص- گروه ب شرح رویداد : عطف به نامه شماره ۱۲۲/۹۲۷۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ مدیریت محترم نظارت بر بورس ها در خصوص اجرای بند ۵ هفتصدو بیست و پنجمین صورتجلسه هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با ادغام نمادهای معاملاتی بورس ها، به استحضار می رساند مقرر شده است در راستای اجرای تدریجی مصوبه مزبور و در مرحله دوم، ۵ درصد از سهام بورس کالا متعلق به سهامداران دسته نهادهای مالی و فعلان به دسته سایر اشخاص (نماد کالا) انتقال و قابلیت معامله برای آنها در نماد کالا فراهم گردد. مشاهده اطلاعیه دریافت اطلاعیه #کالا #افشای_اطلاعات
۰۹ آبان ۱۴۰۰
کالا - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۸ آبان ۱۴۰۰
کالا - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۰۲ آبان ۱۴۰۰
کالا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۲۹ مهر ۱۴۰۰
کالا -معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۲۶ مهر ۱۴۰۰
کالا - معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۴ مهر ۱۴۰۰
کالا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۴ مهر ۱۴۰۰
کالا - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ شهریور ۱۴۰۰
کالا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی سود هر سهم در سه سناریو- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
کالا - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
کالا - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۲۰ شهریور ۱۴۰۰
کالا - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۱۰ شهریور ۱۴۰۰
کالا - آگهی ثبت افزایش سرمایه
۱۰ شهریور ۱۴۰۰
کالا - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۲ شهریور ۱۴۰۰
کالا - توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
۰۱ شهریور ۱۴۰۰
کالا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – انتقال سهم از نهادهای مالی و فعالان به سایراشخاص- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۶ مرداد ۱۴۰۰
کالا - اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
کالا - ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
۲۳ تیر ۱۴۰۰
کالا - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۱۴ تیر ۱۴۰۰
کالا - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۴ تیر ۱۴۰۰
کالا - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
کالا - آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
۱۰ خرداد ۱۴۰۰
کالا - صدور مجوز افزایش سرمایه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کالا - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
کالا - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیام ناظر ملت پیام ناظر کالا پیام ناظر حتوکا پیام ناظر ثامید نمادهای معاملاتی(ملت)،(کالا)،(ثامید)،(حتوکا)مشمو…
۱۲ اسفند ۱۳۹۹
کالا - درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر کالا وقفه معاملاتی نماد (کالا۱) به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت …
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
کالا -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰