خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
کلر

۲۷ آبان ۱۴۰۰
کلر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۵ آبان ۱۴۰۰
کلر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
۱۲ آبان ۱۴۰۰
کلر - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۰۸ آبان ۱۴۰۰
کلر - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۸ مهر ۱۴۰۰
کلر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
کلر - افشای جزییات زمین و ساختمان
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
کلر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۹ مرداد ۱۴۰۰
کلر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۷ تیر ۱۴۰۰
کلر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اعلام موضوع قطعی برق و تاثیرات آن درتولید مستمر شر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۲ تیر ۱۴۰۰
کلر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰۹ تیر ۱۴۰۰
کلر - آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۷ خرداد ۱۴۰۰
کلر - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
کلر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اعلام بهره برداری رسمی پروژه نسل جدید تولید کلر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۲ خرداد ۱۴۰۰
کلر - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۲ خرداد ۱۴۰۰
کلر - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۱۲ خرداد ۱۴۰۰
‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت کلر (شرکت کلرپارس) معرفی
۱۲ خرداد ۱۴۰۰
‍ کلر - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۱۱ خرداد ۱۴۰۰
کلر - اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
۰۵ خرداد ۱۴۰۰
کلر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
کلر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
کلر - صدور مجوز افزایش سرمایه
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
کلر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
کلر - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۴ بهمن ۱۳۹۹
کلر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
‍ کلر -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰