خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
کچاد

۱۰ آبان ۱۴۰۰
کچاد - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۰۲ آبان ۱۴۰۰
کچاد - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۸ مهر ۱۴۰۰
کچاد - گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
۱۷ مهر ۱۴۰۰
کچاد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰۸ مهر ۱۴۰۰
کچاد - افشای جزییات زمین و ساختمان
۲۴ شهریور ۱۴۰۰
کچاد - مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
۱۸ شهریور ۱۴۰۰
کچاد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۲۴ مرداد ۱۴۰۰
کچاد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۲۳ مرداد ۱۴۰۰
کچاد - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
۲۳ مرداد ۱۴۰۰
کچاد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
۱۷ تیر ۱۴۰۰
کچاد - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۳ تیر ۱۴۰۰
کچاد - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
کچاد - زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۷ خرداد ۱۴۰۰
کچاد - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
کچاد - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – رای دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مالیاتی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
کچاد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
‍ برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت کچاد (معدنی‌وصنعتی‌چادرملو) معرفی
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
‍ کچاد - تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
کچاد - بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
کچاد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
کچاد -افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – دریافت جواز تاسیس کارخانه تولید فرو آلیاژ ها- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وپاسار پیام ناظر کچاد پیام ناظر شبندر پیام ناظر شپنا اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(وپاسا…
۰۵ اسفند ۱۳۹۹
کچاد -گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۰۴ اسفند ۱۳۹۹
پیام ناظر وپارس پیام ناظر کچاد بازگشایی نمادهای معاملاتی (وپارس)،(کچاد) به اطلاع می ر…
۰۳ اسفند ۱۳۹۹
‍ کچاد - افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از شرکت در مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر فولاد پیام ناظر کچاد پیام ناظر شنفت بازگشایی نمادهای معاملاتی (فولاد)،(کچاد)،(شنفت) …
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
پیام ناظر کچاد اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات(کچاد) به اطلاع می رس…
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
کچاد - افشای اطلاعات بااهمیت – (سشرکت در مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری کچاد (معدنی‌ و صنعتی‌ چادرملو) معرفی
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
پیش بینی سود « کچاد » در سال ۹۹ و ۱۴۰۰