خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
افشای اطلاعات

۳۰ آبان ۱۴۰۰
خوساز - افشای اطلاعات بااهمیت – (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۳۰ آبان ۱۴۰۰
تجلی - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج شرکت در مزایده – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۳۰ آبان ۱۴۰۰
شسم - افشای اطلاعات بااهمیت – (شرکت در مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ آبان ۱۴۰۰
تجلی - افشای اطلاعات بااهمیت – (شرکت در مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ آبان ۱۴۰۰
تجلی - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج شرکت در مزایده – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ آبان ۱۴۰۰
پاکشو - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تحصیل سهام شرکت تحقیقاتی آرین گستر (سهامی خاص )- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ آبان ۱۴۰۰
دلقما - افشای اطلاعات بااهمیت – (توثیق یا مسدود کردن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ آبان ۱۴۰۰
حفجر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اعلام نتیجه مزایده واگذاری شناور هرمز ۱۲ و فیروزه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ آبان ۱۴۰۰
کآرا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – شقاف سازی در خصوص عدم انجام افزایش سرمایه سال ۱۳۹۹- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ آبان ۱۴۰۰
خمحور - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ آبان ۱۴۰۰
دالبر - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش قیمت محصول (قرص آ ث آ )- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ آبان ۱۴۰۰
ومعیار - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – در خصوص شرکت فرعی شهرک صنعتی پارس گستر نیزار- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۹ آبان ۱۴۰۰
خوساز - افشای اطلاعات بااهمیت – (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت : صنعتی محور سازان ایران خودرو عنوان موضوع افشاء: بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید – گروه الف شرح رویداد : با توجه به راه اندازی خط تولید تارا در شرکت ایران خودرو این شرکت نیز به تبع آن اقدام به راه اندازی خط مونتاژ اکسل تارا نموده است که کلیه مواد آن بصورت تبادلی از طریق ساپکو تامین می شود و بابت مونتاژ آن ، دستمزد و سربار ( سهم سازنده ) دریافت می کند . که در شرایط فعلی جهت اخذ مجوز تولید انبوه دارای حاشیه سود خیلی پایین بوده ( ۵درصد سهم سازنده ) و در صورت عدم تولید این محصول ، شرکت سهم بازار خود را ازدست خواهد داد و تولید تا بحال بصورت آزمایشی بوده تا تمامی استاندارد های لازم را اخذ نماید و تاریخ تولید انبوه آن ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ می باشد . ظرفیت تولید اسمی سالانه ۲۵ هزار دستگاه و تولید واقعی ۲۰ هزار دستگاه پیش بینی می گردد و همچنین پیش بینی میزان تولید تا پایان سال ۵ هزار دستگاه معادل ۸ درصد فروش ماهیانه شرکت می باشد . مشاهده اطلاعیه دریافت اطلاعیه #خوساز #افشای_اطلاعات
۲۹ آبان ۱۴۰۰
شپترو - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اخذ رای داوری در خصوص اتش سوزی واحد ۶۰۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت : پتروشیمی آبادان عنوان موضوع افشاء:سایر اطلاعات بااهمیت – اخذ رای داوری در خصوص اتش سوزی واحد ۶۰۰- گروه ب شرح رویداد : اخذ رای داوری در خصوص اختلاف این شرکت با شرکت بیمه پارسیان مرتبط به بیمه نامه تمام خطر اموال مربوط به حادثه آتش سوزی واحد ۶۰۰ مجتمع پتروشیمی آبادان که بر اساس رای مزبور محکومیت خوانده(شرکت بیمه پارسیان) به مبلغ ۸۱۶ میلیارد ریال بعلاوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ لغایت اجرای رای و کلیه هزینه های کارشناسی و داوری به این شرکت ابلاغ شده است. مشاهده اطلاعیه دریافت اطلاعیه #شپترو #افشای_اطلاعات
۲۹ آبان ۱۴۰۰
تایرا - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت : تراکتور سازی ایران عنوان موضوع افشاء: دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف شرح رویداد : نوع محصول/خدمت انواع تراکتور (پرفروش ترین محصول، تراکتور ۴۷۵ دو دیفرانسیل) نرخ قبلی ۱,۹۸۴,۲۳۲,۱۹۰ ریال نرخ جدید ۲,۶۸۳,۲۴۸,۰۰۰ ریال مشخصات محصول : مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل ۳۸,۸۱۹,۴۱۵ میلیون ریال نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به کل درآمد شرکت در سال مالی قبل ۱۰۰ درصد مشاهده اطلاعیه دریافت اطلاعیه #تایرا #افشای_اطلاعات
۲۹ آبان ۱۴۰۰
تایرا - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت : تراکتور سازی ایران عنوان موضوع افشاء: دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف شرح رویداد : نوع محصول/خدمت انواع تراکتور (پرفروش ترین محصول، تراکتور ۴۷۵ دو دیفرانسیل) نرخ قبلی ۱,۹۸۴,۲۳۲,۱۹۰ ریال نرخ جدید ۲,۶۸۳,۲۴۸,۰۰۰ ریال مشخصات محصول : مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل ۳۸,۸۱۹,۴۱۵ میلیون ریال نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به کل درآمد شرکت در سال مالی قبل ۱۰۰ درصد مشاهده اطلاعیه دریافت اطلاعیه #تایرا #افشای_اطلاعات
۲۹ آبان ۱۴۰۰
مادیرا - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۹ آبان ۱۴۰۰
نتوس - افشای اطلاعات بااهمیت – (اتمام تعهدات قبلی – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۹ آبان ۱۴۰۰
نتوس - افشای اطلاعات بااهمیت – (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۲۹ آبان ۱۴۰۰
غدام - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۹ آبان ۱۴۰۰
کروی - افشای اطلاعات بااهمیت – (آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۲۹ آبان ۱۴۰۰
کروی - افشای اطلاعات بااهمیت – (آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۲۹ آبان ۱۴۰۰
فملی - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۲۹ آبان ۱۴۰۰
قنیشا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اعلام تغییر برنامه افزایش سرمایه شرکت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۹ آبان ۱۴۰۰
اپرداز - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۹ آبان ۱۴۰۰
شکام - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اخذ موافقت اصولی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۹ آبان ۱۴۰۰
جوین - افشای اطلاعات بااهمیت – (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(اصلاحیه)
۲۷ آبان ۱۴۰۰
دتولید - افشای اطلاعات بااهمیت – (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۷ آبان ۱۴۰۰
ثغرب - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – امضاء مبایعه نامه زمین نصر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۶ آبان ۱۴۰۰
نتوس - افشای اطلاعات بااهمیت – (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت : پشمبافی توس عنوان موضوع افشاء: نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت – گروه الف شرح رویداد : طبق مصوبه هیات مدیره برای تامین منابع مورد نیاز جهت تسویه تسهیلات سنواتی معوق مشاهده اطلاعیه دریافت اطلاعیه #نتوس #افشای_اطلاعات