خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
افشای اطلاعات

۲۶ آبان ۱۴۰۰
وسینا - افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ آبان ۱۴۰۰
وسبحان - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج برگزاری مزایده – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۲۶ آبان ۱۴۰۰
وغدیر - افشای اطلاعات بااهمیت – (انتشار اوراق بدهی – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۶ آبان ۱۴۰۰
نتوس - افشای اطلاعات بااهمیت – (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۲۶ آبان ۱۴۰۰
وگستر - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ آبان ۱۴۰۰
ثنور - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تاسیس شرکت ایوان کوه نور- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۶ آبان ۱۴۰۰
ثنور - افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۶ آبان ۱۴۰۰
شیراز - افشای اطلاعات بااهمیت – (شروع مجدد فعالیت متوقف شده قبلی – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ آبان ۱۴۰۰
وگردش - افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ آبان ۱۴۰۰
سامان - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج برگزاری مزایده – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ آبان ۱۴۰۰
‍ ولبهمن - افشای اطلاعات بااهمیت – (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ آبان ۱۴۰۰
فملی - افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ آبان ۱۴۰۰
پکرمان - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ آبان ۱۴۰۰
کسرا - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – انعقاد قرارداد خرید ماشین آلات آلومینیوم پارس اکسی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۲۶ آبان ۱۴۰۰
سقاین - افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۲۶ آبان ۱۴۰۰
دفارا - افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ آبان ۱۴۰۰
سقاین - افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ آبان ۱۴۰۰
سقاین - افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۲۶ آبان ۱۴۰۰
شپترو - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتیجه دادگاه بدوی دعوی له شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۶ آبان ۱۴۰۰
های وب - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افشاء تفاهم نامه مشارکت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ آبان ۱۴۰۰
کیسون - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – ابلاغ قرارداد معابر سایت دهکده گردشگری گل‌گهر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت : کیسون عنوان موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت – ابلاغ قرارداد معابر سایت دهکده گردشگری گل‌گهر- گروه ب شرح رویداد : ابلاغ قرارداد اجرای معابر سایت دهکده گردشگری گل‌گهر به مبلغ ۱.۳۲۰.۷۳۴ میلیون ریال توسط کارفرما شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر مشاهده اطلاعیه دریافت اطلاعیه #کیسون #افشای_اطلاعات
۲۵ آبان ۱۴۰۰
ودی - افشای اطلاعات بااهمیت – (شرکت در مناقصه – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ آبان ۱۴۰۰
قشرین - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – ابلاغ صورتجلسه تحویل زمین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۵ آبان ۱۴۰۰
ودی - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مناقصه – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۲۵ آبان ۱۴۰۰
ذوب - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – مطالبات تامین اجتماعی و بدهی صندوق فولاد- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ آبان ۱۴۰۰
ودی - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مناقصه – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ آبان ۱۴۰۰
وبیمه - افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۵ آبان ۱۴۰۰
وگستر - افشای اطلاعات بااهمیت – (نتیجه دادگاه بدوی دعوی له شرکت – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ آبان ۱۴۰۰
‍ زقیام - افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۵ آبان ۱۴۰۰
پاکشو - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پذیرش سهام شرکت پدیده شیمی جم در بازار فرابورس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹