خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
افزایش سرمایه شستا

01 آذر 1400
شستا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
13 تیر 1400
شستا - آگهی ثبت افزایش سرمایه
20 بهمن 1399
شستا - صدور مجوز افزایش سرمایه
05 بهمن 1399
شستا - اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه