لیست کامل اخبار و اطلاعیه های افشای اطلاعات چدن

3 روز قبل
چدن - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تعدیل در مبلغ فروش غلتک به شرکت فولادمبارکه اصفهان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
2 هفته قبل
چدن - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – بهره برداری از کوره ذوب سازی ۸ مگاوات- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
7 ماه قبل
چدن - افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – ارزیابی شرکت به عنوان شرکت دانش بنیان تولیدی نوع۱- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
8 ماه قبل
‍ ‍ چدن - افشای اطلاعات بااهمیت – ( سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هرسهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
8 ماه قبل
‍ ‍ ذوب – افشای اطلاعات بااهمیت – ( شروع مجدد فعالیت متوقف شده قبل…
9 ماه قبل
‍ ‍ ذوب – افشای اطلاعات بااهمیت – ( شروع مجدد فعالیت متوقف شده قبل…
9 ماه قبل
چدن- افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش سرمایه …