خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
حق تقدم دشیمی

۱۸ شهریور ۱۴۰۰
دشیمی - نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده*
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
دشیمی - مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام