خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
صورت مالی رمپنا

01 آذر 1400
رمپنا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)
03 مهر 1400
رمپنا - صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)
30 بهمن 1399
رمپنا - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)