خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
صورت مالی سشرق

11 آبان 1400
سشرق - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت آهک صنعتی سیمان شرق)
10 خرداد 1400
سشرق - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
30 فروردین 1400
سشرق - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)
30 دی 1399
سشرق - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)