خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
صورت مالی سیمان آرتا اردبیل

27 تیر 1400
ساربیل - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
12 بهمن 1399
ساربیل - اطلاعات و صورت‌های مالی دوره ۱۲ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)