خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
صورت مالی سیمرغ

29 مهر 1400
سیمرغ - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
30 فروردین 1400
سیمرغ - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) (اصلاحیه)
29 فروردین 1400
سیمرغ - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)