خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
صورت مالی شلیا

28 مهر 1400
شلیا - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)
28 مهر 1400
شلیا - صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)