خبرگزاری بورس اوراق بهادار تهران
مرجع تمامی اخبار و اطلاعیه‌های بورسی

لیست کامل اخبار و اطلاعیه های
صورت مالی قثابت

29 مهر 1400
قثابت - صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)
30 بهمن 1399
قثابت - اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)